*Bảo mật thông tin:
- Khi khách hàng đặt hàng trực tiếp trên website www.xuananan.com, các thông tin cá nhân như email, số điện thoại, địa chỉ... sẽ được cửa hàng bảo mật và quản lý.
- Các thông tin của quý khách được cửa hàng lưu trữ trên hosting của trang web và được nhà Cung cấp dịch vụ dùng hệ thống tường lửa Firewall ngăn chặn các xâm nhập bên ngoài.
- Cửa hàng xin cam kết các thông tin này của quý khách sẽ được bảo mật một cách an toàn với các giải pháp và công nghệ mới nhất.

*Giải quyết khiếu nại:
- Khi xảy ra các vấn đề khiếu nại liên quan đến khách hàng, cửa hàng sẽ căn cứ vào các thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp để giải quyết.
- Khi xảy ra các vấn đề liên quan đến pháp luật, cửa hàng sẽ cung cấp thông tin của quý khách đến cơ quan chức năng theo yêu cầu để điều tra xử lý trong những trường hợp khiếu nại, gian lận hoặc lừa đảo.Đang xử lý...